Stratejilerimiz

Stratejilerimiz

1. Öncelikli kitleleri ve alanları tespit etmek. Bu tespitleri yaparken geniş katılımlı müzakere zeminlerinde tüm görüşleri almak ve sonrasında bunların yetkili kurullarda değerlendirilmesi suretiyle sonuca varmak.

2. Müstakil yapılamayan işlerde işbirliği zeminleri araştırmak. İş üretimi ve geliştirilmesinde iş birliği yapabilecek kişi, kurum ve kuruluşları belirlemek. Her işi bizzat yapmaya çalışmaktansa bazı işleri uygun görülen farklı kişi, kurum ve kuruluşlarla iş bölümü yaparak yürütmek.

3. Etkinliği arttırmak maksadıyla üst çatılar, platformlar ve alt komisyonlar oluşturmak.

4. Toplumsal sorunlara çözüm üretici çalışmalara önem vermek.

5. Eğitim-öğretim alanını öncelemek. Her şeyiyle iyi düşünülmüş eğitim modelleri oluşturmak.

6. Bayanlara merkez yapılanmada yer vermek.

7. Kurucular Kurulu’na farklı kuşak ve kesimlerden deneyim ve birikim sahibi önemli isimleri dahil etmek ve iyi bir çıkış yapmak.

8. Üniversite ve yüksek lisans eğitimine önem vermek.

9. Geçmişi de okumakla birlikte daha çok geleceğe dair öngörü ve tespitlerde bulunan yaklaşımlara ve çalışmalara önem vermek.

10. Hedefleri belirlerken ulaşılabilir, somut ve ölçülebilir olmasına, düşündüklerimizi projelendirirken bunların yapılabilirlik kriterlerine uygunluğuna dikkat etmek.

11. Kurumlarda temsil kabiliyeti yüksek kişileri istihdam etmek.

12. Çalışma alanlarında bilgilendirmeye ve gelişmeye önem vermek.

13. Mensuplarını toplum önüne çıkarmayı önemli görmek.

14. Çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek mesleki gruplarla ve/veya şahıslarla sürekli bir diyalog anlayışı içerisinde olmak(akademisyen, gazeteci, sanatçı, hukukçu, tecrübe sahibi insanlar, kanaat önderleri vb.)

15. Her türlü gelişim için planlama ve projelendirme işlerini yürütecek birimler kurmak.

16. Kendi alanlarında uzman kişiler yetiştirilmesini öncelemek.

17. İç iletişime önem vermek.

18. Mensupların çalışmalara daha verimli bir şekilde katılabilmesi için ekonomik yönden kendi ayakları üzerinde durabilen, değer üreten ve veren el olan güçlü kişilikler olmalarını sağlayacak çalışmaları teşvik etmek.

19. Gönüllülük potansiyelini harekete geçirmekle birlikte iş gören elemanları istihdam ederken profesyonelleri tercih etmek.

20. Mensupları ve yakın çevrede bulunan diğer muhatapları yaşadıkları bölgenin yerel yönetim unsurlarında ve ayrıca meslekleri, konumları ve ilgi alanlarıyla alakalı gönüllü teşekküller de (meslek odaları, vakıflar, dernek vb.) aktif olamaya ve sorumluluklar üslenmeye teşvik etmek.

Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller Derneğimiz tarafından sağlanmaktadır. Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2016 ©