Kardeşlik Hukuku

İnsan ve Medeniyet Hareketi Erzurum Derneği olarak yola çıktığımız ilk günden beri şeffaflık, güven, hesap verilebilirlik ve kardeşlik hukukundan hiçbir zaman taviz vermedik..

Birer sivil toplum örgütü olan derneklerde/vakıflarda hizmetler şunun bunun için değil Allah için olmalıdır. Her müslüman önce bireydir, ancak onu anlamlandıran cemaat, kardeşlik hukukudur. Bu bağlamda cemaatler, bireysel farklılıkların törpülendiği yerler değil, aksine birer Aliler, Ömerler, Umeyrler, Ebu Zerler gibi nerede hareket edilebileceğini ancak nerede de durulabileceğini bildiği, her zaman cemaat şuuruyla hareket edildiği yerlerdir.

Dernek olarak "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası olandır." hadis-i şerifini hatırlatarak "hayırlı" bir insan olmanın yolunun mal, mülk, makam ya da statüden değil "hayır"a hizmetten geçtiğini hatırlatıyoruz. Hayır'a hizmet öncelikle maldan mülkten geçmiyor, bilakis zamanı vakfetmekten geçiyor. Şu an en büyük sıkıntımız zaman vakfedecek Müslümanların azlığıdır.

Unutmayalım ki, dernekler/vakıflar tarih boyunca İslam toplumlarının hayat damarları olmuştur. Her türlü zaferin altında onlar vardır. Şu an İslam dünyasında bir zafer kesintisi yaşanıyorsa bunu öncelikle bu misyon ve vizyonda yola çıkan derneklerin/vakıfların azlığında aramalıyız. Bu tür kuruluşlar kişilerin yalnızca maddi hastalıklardan değil manevi hastalıklardan da korunduğu, benlik duygusunun törpülendiği yerlerdir. Kur'an'da Nisa suresi 79. ayette Allah Celle şöyle buyuruyor: "Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir.", diyor.. Necip Fazıl'ın dediği gibi, her birimiz birer kadın erkek olarak yaşımız ne olursa olsun bir Eyyüp el-Ensari gibi, "Zaman bendedir ve mekân bana emanettir" şuurunda "sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik", bir hareket adamı, bir dava adamı olmamızı diliyorum.

Şunu da belirtmekten geçemeyeceğim. Musab bin Umeyr zamanının şartlarında tek başına Medine'nin dört bir yanına, tüm sokaklarına ve derhizlerine ulaşırken bizler her türlü imkânla ne yapıyoruz diye kendimizi sorgulamalıyız. Bu bizler için büyük bir vebaldir. Bizleri ezecek olan sistemler, ideolojiler, yalçın kayalar değil bu vebaldir.

Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller Derneğimiz tarafından sağlanmaktadır. Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2016 ©